Energetikai tanúsítvány

és a vonatkozó jogszabály

Az energetikai tanúsítványt a 176/2008-as Korm. Rendelet alapján kötelező elkészíttetnie a tulajdonosnak, ha az ingatlant eladják vagy bérbe adják. A jogszabály nem vonatkozik minden ingatlan típusra, a kivételek listáját érdemes áttekintenie.

Energetikai osztályok

A vizsgált ingatlanok az alábbi skálán kerülnek osztályzásra, a legjobb "AA++" kategóriától a legrosszabb "JJ" kategóriáig. Amennyiben "BB" kategóriánál rosszabb minősítést kap egy meglévő ingatlan, a tanúsítónak a vonatkozó rendelet értelmében kötelessége javaslatot tenni a „BB” kategória eléréséhez szükséges beruházásokra. Ez természetesen nem kötelez semmilyen munkálat elvégzésére, csupán konkrétan megfogalmazza a lehetőségeket.

AA++ és JJ közötti energioasztályok

Tájékoztató a minőségi osztályokhoz

Előlapj és hitelesítő HET szám

Hitelesítés és azonosító szám

A készítő mérnök hitelesíti a tanúsítványt az Országos Építésügyi Nyilvántartás rendszerének segítségével. A hitelesítés során egy egyedi azonosító kódot kap a szakvélemény - ez az ún. „HET” sorszám.

„HET” szám az adásvételi szerződésben jogszabály szerint

A jogszabály szerint az adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell a tanúsítvány azonosító sorszámát és a vevő nyilatkozatát, hogy átvette a dokumentumot vagy annak másolatát. Ha a jogszabályi kivételek közé tartozik az ingatlan, akkor ennek tényét is rögzíteni kell a szerződésben. Ha mulasztás miatt HET azonosító kódszám nem szerepel a szerződésben, annak hiányossága szabálysértőnek minősül, és 50 ezer forintig büntethető.

Ki jogosult tanúsítványt készíteni?

A Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara jogosultsággal rendelkező tagja végezhet tanúsítást. A vonatkozó rendeleteknek megfelelően ennek feltétele a szakirányú mérnök diploma, szakmai tapasztalat és jogosultsági vizsga. A választott mérnök kamarai jogosultságát érdemes leellenőrizni a hivatkozott kamarai oldalakon.

Használatbavételi engedélyhez

Új épület építése, vagy meglévő ingatlanhoz történő hozzáépítés esetén a használatbavételi engedély (tudomásulvétel) kiadásának feltétele a tanúsítvány elkészíttetése. Ebben az esetben a tanúsításhoz szükséges a kiviteli terv, illetve helyszíni szemlét is tartunk. Várjuk ajánlatkését!

Nem kötelező a tanúsítás

  • évente 4 hónapnál rövidebb ideig használt (üdülő) ingatlanokra
  • speciális műhely vagy mezőgazdasági rendeltetésű épületekre
  • az 50 m²-nél kisebb hasznos alapterületű (családi ház jellegű) különálló épületekre
  • a legfeljebb 2 évi használatra tervezett építményekre
  • a levegővel felfújt vagy feszített sátorszerkezetekre
  • a hitéleti rendeltetésű épületekre
Valamint az alábbi esetekben sem kötelező:
  • ha az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos vásárol további tulajdonrészt
  • a használatbavételi engedélyezést megelőző tulajdon-átruházás esetén

Kötelező helyszíni szemle

A helyszíni szemle kb. fél órát vesz igénybe, és minden esetben kötelező része a munkának. A helyszínen felmérjük a kalkulációkhoz szükséges épületszerkezeti jellemzőket és épületgépészeti kialakítást.

Milyen dokumentumok kellenek a munkához?

A munka elvégzéséhez nincs szükségünk semmilyen dokumentumra vagy tervre, a szükséges mértékben mindent felmérünk a helyszíni megtekintéskor (az árak tartalmazzák). Ha azonban megvannak az épület eredeti tervrajzai, azok jelentősen segíthetik a pontosabb értékelést.